FM 88.5FM 93.0FM 94.0FM 93.5FM 104.5FM 94.5FM 100.5FM 106.5FM 91.5FM 106.0FM 103.5FM 88.0


ปั๊มน้ำ
- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
- ปั๊มน้ำบาดาล
- ปั๊มไดโว่ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม
- ปั๊มเคมี
- ปั๊มเฟือง
 - ปั๊มเครื่องยนต์
ปั๊มสระว่ายน้ำ
- ปั๊มน้ำชนิดอื่นๆ
มอเตอร์
อุปกรณ์ อะไหล่ปั๊มน้ำ มอเตอร์
รอก โซ่ สายพาน
มาตรวัดน้ำ น้ำมัน น้ำมันเตา
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า (Powertools)
อุปกรณ์ลม ข้อต่อลม สายลม
สายยาง ท่อ ปะเก็น
อุปกรณ์ก่อสร้าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ประปา  วาล์ว
อุปกรณ์แอร์
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ผ้าปิดจมูก เศษผ้า ถุงมือ
อุปกรณ์เซฟตี้
กาวอุตสาหกรรม LOCTITE
อื่นๆ

บริการพิเศษ  Mitsubishi   Showfou  
Koshin
  Nocchi   Kawamoto   Tsurumi   Saer  

  Karcher   Ebara   Zenit   APP / Arwana   Polo   OSIP   Mckarlen  

  Pedrollo   ShinMaywa   STAC                  " ZENIT " ปั๊มน้ำไดโว่ / ปั๊มแช่ / ปั๊มจุ่ม
(SUBMERSIBLE PUMP)

" Zenit " Blue Series ปั๊มจุ่มชนิดมีตะแกรง ใบพัดเป็นพลาสติค เปลือกนอกเป็นเหล็กหล่อ
*** ไฟ 220V มีลูกลอย / ไฟ 380V ไม่มีลูกลอย ***
DR BLUE40/2-M
-
0.4
1 1/4"
2900
ความสูง
เมตร
7.5
6.5
5.5
4
3
-
-
-
-
x
-
DR BLUE50/2-M
-
0.5
1 1/4"
2900
10
9
8
6.5
4.5
2
-
-
-
x
-
DR BLUE75/2-M
DR BLUE75/2-T
0.75
1 1/4"
2900
12
11
10.5
9
6.5
3.5
-
-
-
x
x
DR BLUE100/2-M
DR BLUE100/2-T
1
1 1/4"
2900
14
13.3
12.2
11
9
6.5
3
-
-
x
x

" Zenit " Blue Series ปั๊มจุ่ม ชนิดขาตั้งสูง ใบพัดเป็นเหล็กหล่อแบบเปิด เปลือกนอกเป็นเหล็กหล่อ
*** ไฟ 220V มีลูกลอย / ไฟ 380V ไม่มีลูกลอย ***
DG BLUE40/2-M
-
0.4
1 1/2"
2900
ความสูง
เมตร
6
5
4
2.5
1
-
-
-
-
x
-
DG BLUE50/2-M
-
0.5
1 1/2"
2900
8
7
6
4
2
-
-
-
-
x
-
DG BLUE75/2-M
DG BLUE75/2-T
0.75
1 1/2"
2900
10.3
10
9
7
4.5
2
-
-
-
x
x
DG BLUE100/2-M
DG BLUE100/2-T
1
1 1/2"
2900
12
11.5
10.5
9
6.5
4
1.5
-
-
x
x

" Zenit " Steel Series ปั๊มจุ่มชนิดใช้กับน้ำสะอาด ที่มีของแข็งขนาดไม่เกิน 10 - 12 มม. สามารถผ่านได้
ตัวเสื้อทำจารกโครเมี่ยม-นิกเกิ้ลเหล็ก AISI304 สำหรับงานสูบจ่ายน้ำทิ้ง ระบายน้ำทิ้งจากห้องหรือถัง สูบน้ำจากแม่น้ำเข้าถังเก็บ
ชุดซีลเป็นแบบ Mechanical Seal
DR Steel 37/5-M
-
0.5
1 1/4"
2900
ความสูง
เมตร
8.5
7
5.7
4
1.3
-
-
-
-
x
-
DR Steel 75/5-M
-
1
1 1/2"
2900
16
15
13.4
12.4
11.2
10
7.6
5.2
2.5
x
-

" Zenit " Steel Series ปั๊มจุ่มชนิดใช้กับน้ำสะอาด ที่มีของแข็งขนาดไม่เกิน 25 - 40 มม. สามารถผ่านได้
ตัวเสื้อทำจารกโครเมี่ยม-นิกเกิ้ลเหล็ก AISI304 สำหรับระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ฟาร์มปศุสัตว์ งานสุขาภิบาล
ชุดซีลเป็นแบบ Mechanical Seal
DG Steel 37/5-M
-
0.5
1 1/4"
2900
ความสูง
เมตร
8.7
7.6
7.1
6.1
5
1.3
-
-
-
x
-
DG Steel 75/5-M
-
1
1 1/2"
2900
10
9.5
9.2
8.6
8.2
7.5
6.7
4.1
2.1
x
-ใบพัดเป็นใบพัดแบบเปิด ทำจากเหล็กหล่อ ใช้ทั่วไปกับน้ำสะอาด หรือ น้ำเสีย น้ำทั่ว หรือ บ่อปลา
ไฟ 220V มีลูกลอย ไฟ 380V ไม่มีลูกลอย มอเตอร์ชนิด IP68 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

DGE50/2-M
0.5
2"
220V
2900
ความสูง
6
5
4
3
2
-
-
-
-
-
-
x
DGE50/2-T
0.5
2"
380V
2900
6
5
4
3
2
-
-
-
-
-
-
x
DGE100/2-M
1.2
2"
220V
2900
12.5
11.6
10.5
9.2
7.9
6.4
5.1
3.8
2.7
-
-
x
DGE100/2-T
1.2
2"
380V
2900
12.5
11.6
10.5
9.2
7.9
6.4
5.1
3.8
2.7
-
-
x
DGE150/2-M
1.5
2"
220V
2900
13.9
12.9
11.7
10.5
9.1
7.7
6.3
4.9
3.7
2.5
-
x
DGE150/2-T
1.5
2"
380V
2900
13.9
12.9
11.7
10.5
9.1
7.7
6.3
4.9
3.7
2.5
-
x
DGE200/2-M
2
2"
220V
2900
15.5
14.4
13.3
12
10.6
9.3
7.9
6.5
5.2
3.9
2.7
x
DGE200/2-T
2
2"
380V
2900
15.5
14.4
13.3
12
10.6
9.3
7.9
6.5
5.2
3.9
2.7
x
DRE50/2-M
0.5
2"
220V
2900
ความสูง
8.7
7.9
6.9
5.4
2.9
-
-
-
-
-
-
x
DRE150/2-M
1.5
2"
220V
2900
14.6
13.9
13.3
12.6
11.9
11.1
10
8.8
7.3
5.5
3.4
x

GRN250/2-M
2.5
2"
220V
2900
ความสูง
24.9
23.8
21.8
19.1
15.8
12.5
9.2
-
x
GRN300/2-T
3
2"
380V
2900
30.4
28.6
26.6
24.4
22
19.5
16.3
5.1
x
GRN550/2-T
5.5
2"
380V
2900
46.8
46.5
43.7
40.1
36.1
32.2
28.4
-
x

SBP750/4/150
9
6"
380V
1450
ความสูง
18
16.1
14.6
13.2
11.8
10.3
8.4
6
2.8
x
SBP1000/4/150
12
6"
380V
1450
21.2
19.1
17.2
15.7
14.2
12.5
10.7
8.7
5.9
x

DRP550/4/100
6
4"
380V
1450
ความสูง
12.9
12.6
12.2
11.9
11.6
10.3
8
3.1
-
x
DRP1000/4/100
12
4"
380V
1450
18.4
18.3
18.1
18
17.8
16.8
14.3
8.3
-
x
DRP1500/4/100
18
4"
380V
1450
21.3
21.2
21
20.9
20.7
19.8
17.7
12.3
5.6
x
DRP1000/2/100
13
4"
380V
2900
23.7
23.3
21.9
22.5
22
19.9
15.5
6.9
-
x

DRN400/2/100T
4
4"
380V
2900
ความสูง
15.8
14.4
12.9
9.8
8.7
7.6
6.4
5.1
3
x
DR400/4/100T
4
4"
380V
1450
11.4
10.9
10.3
9
8.4
7.8
7.2
6.6
3
x

จำหน่าย ปั๊มแช่ Zenit จากประเทศอิตาลี ปั๊มน้ำ Zenit ในประเทศไทย ราคา พิเศษ ปั๊มจุ่ม Zenit มีลูกลอย สำหรับ น้ำเสีย น้ำสกปรก น้ำสะอาด ปั๊มน้ำแบบใบคัทเตอร์ ปั๊มจุ่มใบตัด ปั๊มจุ่มเหล็กหล่อ คุณภาพสูง แบบมีลูกลอย และแบบธรรมดา ไม่มีลูกลอย ตัวแทนปั๊มน้ำ Zenit ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ Zenit ในประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายปั๊มแช่ Zenit จากประเทศอิตาลี ตัวแทนจำหน่าย ปั๊มจุ่ม Zenit ในประเทศไทย
จำหน่าย ปั๊มแช่ ซีนิท , ซีนีท จากประเทศอิตาลี ปั๊มน้ำ ซีนิท , ซีนีท ในประเทศไทย ราคา พิเศษ ปั๊มจุ่ม ซีนิท , ซีนีท มีลูกลอย สำหรับ น้ำเสีย น้ำสกปรก น้ำสะอาด ปั๊มน้ำแบบใบคัทเตอร์ ปั๊มจุ่มใบตัด ปั๊มจุ่มเหล็กหล่อ คุณภาพสูง แบบมีลูกลอย และแบบธรรมดา ไม่มีลูกลอย ตัวแทนปั๊มน้ำ ซีนิท , ซีนีท ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ ซีนิท , ซีนีท ในประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายปั๊มแช่ ซีนิท , ซีนีท จากประเทศอิตาลี ตัวแทนจำหน่าย ปั๊มจุ่ม ซีนิท , ซีนีท ในประเทศไทย
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ติดต่อฝ่ายสอบถามข้อมูล Tel : 0-2612-1600-1, 0-2612-0380-1, 0-2612-1211 Fax : 0-2612-1531
Mobile : 086-368-6281, 086-368-6283 หรือ Email :
kosana@kosanaland.com
Copyrights © 2006 www.kosanaland.com. All Right Reserved