FM 88.5FM 93.0FM 94.0FM 93.5FM 104.5FM 94.5FM 100.5FM 106.5FM 91.5FM 106.0FM 103.5FM 88.0


ปั๊มน้ำ
- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
- ปั๊มน้ำบาดาล
- ปั๊มไดโว่ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม
- ปั๊มเคมี
- ปั๊มเฟือง
 - ปั๊มเครื่องยนต์
ปั๊มสระว่ายน้ำ
- ปั๊มน้ำชนิดอื่นๆ
มอเตอร์
อุปกรณ์ อะไหล่ปั๊มน้ำ มอเตอร์
รอก โซ่ สายพาน
มาตรวัดน้ำ น้ำมัน น้ำมันเตา
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า (Powertools)
อุปกรณ์ลม ข้อต่อลม สายลม
สายยาง ท่อ ปะเก็น
อุปกรณ์ก่อสร้าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ประปา  วาล์ว
อุปกรณ์แอร์
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ผ้าปิดจมูก เศษผ้า ถุงมือ
อุปกรณ์เซฟตี้
กาวอุตสาหกรรม LOCTITE
อื่นๆ

บริการพิเศษ  Mitsubishi   Showfou  
Koshin
  Nocchi   Kawamoto   Tsurumi   Saer  

  Karcher   Ebara   Zenit   APP / Arwana   Polo   OSIP   Mckarlen  

  Pedrollo   ShinMaywa   STAC                  Pedrollo

"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump)
ใช้สำหรับน้ำสะอาด หรือ น้ำค่อนข้างสะอาด
TOP 1
TOP 1
0.33
1"
ส่งสูง
(เมตร)
7
6
5.5
4.5
4
3
2.5
1.5
1
-
-
-
x
x
TOP 2
TOP 2
0.5
1 1/4"
9
8
7.5
6.5
6
5.5
4.5
4
3
2.5
1.8
1
x
x

"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump) รุ่น TOP MULTI รุ่น พร้อมสวิทช์ลูกลอยแบบอัตโนมัติ และ สายไฟยาว 5 เมตร
ใช้สำหรับน้ำสะอาด หรือ น้ำค่อนข้างสะอาด
-
TOP MULTI2
0.75
1 1/4"
ส่งสูง
(เมตร)
42
40
38
34
30
24
18
11.5
5
-
-
-
-
-
x

"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump) รุ่น TOP VORTEX รุ่น พร้อมสวิทช์ลูกลอยแบบอัตโนมัติ และ สายไฟยาว 5 เมตร
ใช้สำหรับน้ำสกปรก (Dirty Water) ใพัดปั๊มเป็นแบบ Open Vortex
-
TOP VORTEX
0.5
1 1/4"
ส่งสูง
(เมตร)
7
6.5
6
5.4
4.8
4.2
3.5
3
2.5
1.5
-
x

"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump) รุ่น ZD เสื้อครอบ แกนเพลามอเตอร์ และ แผ่นกรองน้ำ ทำจากสแตนเลส พร้อมสวิทช์ลูกลอย
ใช้สำหรับน้ำสกปรกเล็กน้อย
-
ZDM 1B
0.5
1 1/2"
ส่งสูง
(เมตร)
8.5
8
7.5
6.5
5.5
4.8
3.5
2.5
1
-
-
-
-
-
x
-
ZDM 1AR
0.5
1 1/2"
14
13.5
13
12.2
11.5
10.5
9.5
8.3
7
5.7
4.5
3.2
2
-
x


MC 10

MC 10-I

"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump) รุ่น Single Vane มีซีล 2 ชั้น และ รีเลย์ป้องกันมอเตอร์ทำงานผิดปกติ พร้อมสวิทช์ลูกลอย
ใช้กับน้ำสกปรก หรือ น้ำโสโครก
แบบ MC 10 เสื้อครอบมอเตอร์ แกนเพลามอเตอร์ ใบพัด และ ขาตั้งปั๊ม ทำด้วยสแตนเลส
แบบ MC 10-I เสื้อครอบมอเตอร์ แกนเพลามอเตอร์ เสื้อปั๊ม ใบพัด และ ขาตั้งปั๊ม ทำด้วยสแตนเลส

MCm 10/50
MCm 10/50
1
2"
ส่งสูง
(เมตร)
12
10.7
9.7
8.7
7.8
6.8
5.9
5
4
3
2
x
x
MCm 10/50-I
MCm 10/50-I
1
2"
12
10.7
9.7
8.7
7.8
6.8
5.9
5
4
3
2
x
x


MCm

MC
"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump)
เสื้อครอบมอเตอร์ ใบพัด และ ขาตั้งปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ แกนเพลาทำจากสแตนเลส (ยกเว้นรุ่น MCm 10/45 ใบพัดทำจากสแตนเลส)
แบบ MCm รุ่น 220V มีสวิทช์ลูกลอย พร้อมกล่องสวิทช์ควบคุม สายไฟยาว 10 เมตร
แบบ MC รุ่น 380V ไมมีสวิทช์ลูกลอย และ ไม่มีกล่องสวิทช์ควบคุม สายไฟยาว 10 เมตร

MCm 10/45
-
1
2"
ความสูง
(เมตร)
0
9.7
7.8
5.9
4
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
MCm 15/50
-
1.5
2 1/2"
16
14
12.5
10.5
8.5
6.5
4.5
3
1
-
-
-
-
-
-
x
-
MCm 20/50
MC 20/50
2
2 1/2"
18
16
14
12.5
10.5
8.5
6.5
5
3
1
-
-
-
-
-
x
x
-
MC 30/50
3
2 1/2"
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
-
-
-
-
x
-
MC 30/70
3
3"
13
-
12
11
10.5
9.5
8.5
8
7.5
6.5
6
5
4.5
3
2
-
x

"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Fixed installation Pump) แบบ PMC สำหรับติดตั้งอยู่กับที่
PMCm 20/50
-
2
2 1/2"
ความสูง
(เมตร)
18
16
14
12.5
10.5
8.5
6.5
5
3
1
-
-
x
-
-
PMC 30/50
3
2 1/2"
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
-
x


VXCm

VXC
"Pedrollo" ปั๊มน้ำไดโว่ (Submersible Pump)
ใบพัด VORTEX เสื้อครอบมอเตอร์ ใบพัด และ ขาตั้งปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ แกนเพลาทำจากสแตนเลส
แบบ VXCm รุ่น 220V มีสวิทช์ลูกลอย พร้อมกล่องสวิทช์ควบคุม สายไฟยาว 10 เมตร
แบบ VXC รุ่น 380V ไมมีสวิทช์ลูกลอย และ ไม่มีกล่องสวิทช์ควบคุม สายไฟยาว 10 เมตร

VXCm 20/50
-
2
2 1/2"
ความสูง
(เมตร)
13
12
11
9.5
9
8
6.5
4.5
2
-
-
-
-
-
-
x
-
VXCm 30/70
VXC 30/70
3
3"
11
-
9.7
9
8.6
8.2
7.5
6.7
5.8
5
4.6
4.2
3.3
2.5
1.5
x
xPKM-60 , PKM-80 , PKM-100 , PK-65 , PK-80 , PK-100 , PK-200 , PK-300 , PKM60 , PKM80 , PKM100 , PK65 , PK80 , PK100 , PK200 , PK300 , PQM-60 , PQM-81 , PQM60 , PQM81 , PKSM-60 , PKSM-65 , PKSM-80 , PKSM60 , PKSM65 , PKSM80 , CPM-130 (ST) , CP-130 (ST) , CPM-158 (ST) , CP-158 (ST) , CPM-25/160B , CPM-25/160A , CP-25/160A , CPM-220C , CP-220C , CP-220B , CP-220A , CP-230C , CP-230B , CP-230A , CPM130 (ST) , CP130 (ST) , CPM158 (ST) , CP158 (ST) , CPM25/160B , CPM25/160A , CP25/160A , CPM220C , CP220C , CP220B , CP220A , CP230C , CP230B , CP230A , HFM/50A , HFM/51A , HFM/60 , HFM/70B , HFM/5B , HFM/5A , HFM/5BM , HFM/5AM , HFM/6B , HFM/8B , HF/51A , HF/60 , HF/70B , HF/70A , HF/5AM , HFM/4 , HF/4 , HF/6B , HF/6A , HF/8B , HF/8A , HF/20A , HF/30B , HF/30A , NFM-129A , NF-129A , NF-130A , NFM129A , NF129A , NF130A , NGAM/1AX , NGAM/1A (ST) , PRO-NGAM/1A , PRO-NGA/1A , FM 32/160C , FM 32/160B , FM 32/200AH , FM 32/200C , FM 50/125C , FM 50/160C , F 32/160C , F 32/160B , F 32/200AH , F 32/200C , F 32/200B , F 32/200A , F 40/160C , F 40/160B , F 40/160A , F 40/200B , F 40/200A , F 50/160C , F 50/160B , F 50/160A , F 50/250C , F 50/250B , F 50/250A , F 65/125C , F 65/125B , F 65/125A , F 65/160C , F 65/160B , F 65/160A , F 65/200A , F 80/160C , F 80/160B , F 80/160A , F 100/160C , F 100/160B , F 100/160A , 2CPM 25/130N , 2CPM 25/140M , 2CPM 25/160B , 2CPM 32/200B , 2CP 25/140M , 2CP 25/160B , 2CP 25/160A , 2CP 32/200B , 2CP 32/210A , 2CP 40/180C , 2CP 40/180B , 2CP 40/180A , 2CP 40/200A , 3CPM80 , 4CPM100E , PLURIJETm 4/130 , PLURIJETm 6/90 , PLURIJETm 6/200 , CKm 50-BP , JCRM/1C , JCRM/1B , JCRM/1A , JCRM/10H , JCRM/10M , JCRM/15H , JCRM/15M , AL-RED 135m , AL-RED 135 , 3CRM80 , 4CRM80 , 3CRM100 , JSWM/1C , JSWM/1B , JSWM/1A , JSWM/10H , JSWM/10M , JSWM/15H , JSWM/15M , JSW/3AH , JSW/3AM , JSW/3AL , JSWM3CM , JSWM3CL , JDWM1A/30-4" , JDWM2/30-4"
PKSM 60/24CL , PKSM 65/24CL , JCRM/1B/24CL , JCRM/10M/24CL , JSWM/1B/24CL , JSWM/10M/24CL , JSWM/10M/60CL , JSWM/10M/100CL , JSWM/3CM/60CL , JSWM/3CM/100CL , JSWM/3CL/100CL , 2CPM25/130/24CL , 2CPM25/140M/60 , CL2CPM25/140M/100CL , 4SKM 100E
4SR4M/14-F+QEM , 4SR6M/13-F+QEM , 4SR6M/17-F+QEM , 4SR8M/13-F+QEM , 4SR12M/9-F+QEM , 4SR4M/26-F+QEM , 4SR8M/9-F+QEM
4SR4/18-F+QET , 4SR6/13-F+QET , 4SR6/17-F+QET , 4SR8/23-F+QET , 4SR8/31-F+QET , 4SR12/16-F+QET , 4SR12/22-F+QET , 4SR4m/9-PD+QEM , 4SR2m/13-PD+QEM , 4SR4m/14-PD+QEM , 4SR4m/13-PD+QEM , 4SR6m/17-PD+QEM , 4SR8m/9-PD+QEM , 4SR8m/13-PD+QEM , 4SR12m/9-PD+QEM , 4SR6/13-PD+QET , 4SR6/17-PD+QET , 4SR8/9-PD+QET , 4SR8/23-PD+QET , 4SR8/31-PD+QET , 4SR12/16-PD+QET , 4SR12/22-PD+QET
6SR27/7-PD , 6SR44/8-PD , 6SR44/11-PD , NKm4/5 3.0 HP , MKm5/5 2.0 HP , MKm5/8 3.0 HP , QEM100 , QEM200 , QEM300 , QET200 , QET300 , QET550-750 , TOP1 , TOP2 , TOP Vortex , TOP Multi2 , ZDM 1B , ZDM 1AR , MCM10 , MCM10-I , MCM10/45 , MCM15/50 , MCM20/50 , MC20/50 , MC30/50 , MC30/70 , PMCM20/50 , PMC30/50 , VXCM20/50 , VXC30/70 , VXCM30/70 , Easypress I , Easypress II , NKm 4/5 (Submerge)

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ติดต่อฝ่ายสอบถามข้อมูล Tel : 0-2612-1600-1, 0-2612-0380-1, 0-2612-1211 Fax : 0-2612-1531
Mobile : 086-368-6281, 086-368-6283 หรือ Email :
kosana@kosanaland.com
Copyrights © 2006 www.kosanaland.com. All Right Reserved