Black Ribbon
พิมพ์


               
                             
                         

 

GBM 6/RE สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-4,000 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 8/15/6.5 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.10 กก.
 

GBM 600 สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 320 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-4,000 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 8/13/6.3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.10 กก.
 

GBM 10/RE สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 450 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-2,500 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 10/25/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.25 กก.
 

GBM 1000 สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-2,500 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 13/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.10 กก.
 

GBM 13 RE สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-2,600 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 13/30/13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.65 กก.
 

GBM 13 HRE สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-550 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 20/40/13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.10 กก.
 

GSB 10/RE สว่านกระแทก

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-2,600 รอบ/นาที
• อัตรากระแทก 0-41,600 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 20/40/13 มม.
• ขนาดหัวจับดอก 1-10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.10 กก.
 

GSB 1300 สว่านกระแทก

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-2,700 รอบ/นาที
• อัตรากระแทก 0-46,100 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/25/13 มม.
• ขนาดหัวจับดอก 13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.
 

GSB 16 RE สว่านกระแทก

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 701 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที
• อัตรากระแทก 0-48,000 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 12/30/16 มม.
• ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.90 กก.
 

GSB 20-2 E/RE สว่านกระแทก

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 701 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-1,000/3,000 รอบ/นาที
• อัตรากระแทก 0-16,000/48,000 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/8, 40/25, 20/13 มม.
• ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.20 กก.
 

GSR 3.6 ProDrive สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 3.6 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-250 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู)  7 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 3 นิวตันเมตร
• ระยะเวลาในการชาร์จ 60 นาที
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.50 กก.
 

GSR 7.2-2 สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 7.2 โวลท์/1.5 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,000 รอบ/นาที
• ขันสกรูสูงสุด  6 มม.
• เจาะเหล็ก/ไม้ 8/18 มม.
•  น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.
 

GSR 9.6-2 สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 9.6 โวลท์/1.5 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,000 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 25 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 10 นิวตันเมตร
• เจาะเหล็ก/ไม้ 8/18 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.
 

GSR 12-2 สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 12 โวลท์/1.5 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,200 รอบ/นาที
• ขันกรูสูงสุด 7 มม.
• แรงบิดสูงสุด (ขันกรู) 27 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 11 นิวตันเมตร

 

GSR 14.4-2 สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 14.4 โวลท์/1.5 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,400 รอบ/นาที
• ขันกรูสูงสุด 8 มม.
• แรงบิดสูงสุด (ขันกรู) 30 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 11 นิวตันเมตร
 

GSR 10.8 V-LIQ สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-500  รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 18 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 7 นิวตันเมตร
• เจาะเหล็ก/ไม้ 6.5/18 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.90 กก.
 

GSR 10.8 2-LI สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-350/1,300 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 30 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 13 นิวตันเมตร
• เจาะเหล็ก/ไม้ 10/19 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.95 กก.
 

GSR 1080 LI สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,200 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 27 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 11 นิวตันเมตร
• เจาะเหล็ก/ไม้ 10/23 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.20 กก.
 

GSR 1440 LI สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-420/1,400 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 30 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 15 นิวตันเมตร
• เจาะเหล็ก/ไม้ 10/25 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.
 

GSR 14.4 V-LI-2 สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 14.4 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,250 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 38/16 นิวตันเมตร
• ขันสกรูสูงสุด 7 มม.
• เจาะเหล็ก/ไม้ 10/25 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.
 

GSR 1800 LI สว่านไขควงไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 18 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 34/18 นิวตันเมตร
• ขันสกรูสูงสุด 8 มม .
• เจาะเหล็ก/ไม้ 10/29 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.
 

GDR 9.6 V สว่านไขควงกระแทกไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 9.6 โวลท์/2.6 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 105 นิวตันเมตร
• อัตรากระแทก  3,200 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.65 กก.
 

GDR 10.8 LI สว่านไขควงกระแทกไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-1,800 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 100 นิวตันเมตร
• อัตรากระแทก 3,000 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.
 

GDR 12 V สว่านไขควงกระแทกไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 12 โวลท์/2.6 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 125 นิวตันเมตร
• อัตรากระแทก 3,200 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.75 กก.
 

GDR 14.4 V-LI* สว่านกระแทกไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 14.4 โวลท์/2.6 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 150/170 นิวตันเมตร
• อัตรากระแทก 3,200 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.60 กก.
 

GSR 10.8 2 LI สว่านกระแทกไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-380/1,300 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 30/13 นิวตันเมตร
• อัตรากระแทก 0-19,500 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.
 

GSR 18 2-V-LI สว่านกระแทกไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 18 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-500/1,450 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 45/19 นิวตันเมตร
• อัตรากระแทก 0-21,000 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.50 กก.
 

GWI 10.8 V-LI* สว่านไขควงมุมฉากไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-585 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 13/5 นิวตันเมตร
• ปรับแรงบิด 7+1 ระดับ
• หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.10 กก.
 

GOS 10.8 V-LI* กล้องส่องอเนกประสงค์ไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความกว้างหน้าจอ 0-380/1,300 รอบ/นาที
• ความละเอียดหน้าจอ LCD 320x240 พิกเซล
• เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกล้อง 17 มม.
• ความยาวสายกล้อง 122 มม.
• ไฟส่องสว่าง มี 9 ระดับ
 

GDR 10.8 V-LI* เลื่อยอเนกประสงค์ไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที
• ช่วงชัก 14.5 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.20 กก.
 

GOP 10.8 V-LI เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 5,000-20,000 รอบ/นาที
• รัศมีการสั่น 1.4* มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.
 

GWS 18 V-LI เครื่องเจียรไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 18 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 10,000 รอบ/นาที
• แกนล็อคใบ 100 มม. (4 นิ้ว)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 2.30 กก.
 

GBH 18 V-LI* สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 18 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-1,400 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-1.7 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,550 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/30/18 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 2.60 กก
 

GBH 36 V-LI* สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ไร้สาย

คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 36 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
• ความเร็วรอบ 0-960 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0.3.0 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,260 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/30/26 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 4.30 กก.
 

GBH 2-18 RE สว่านยเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-1,550 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-17 จูล
• อัตรากระแทก 0-3,960 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4/18 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.00 กก.
 

GBH 2-20 DRE สว่านยเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-1,400 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-1.7 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-20 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.30 กก.
 

GBH 2-23 E-RE สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-2.5 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-23 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.30 กก.
 

GBH 2-23 REA สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 710 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-2.5 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-23 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.90-3.60 กก.
 

GBH 2-26 DE สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-3.0 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.70 กก.
 

GBH 2-26 DFR สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-3.0 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.90 กก.
 

GBH 2-28 D-DFV* สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 820 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-1,300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-3.2 จูล
• อัตรากระแทก 0-5,100 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.70/3.10 กก.
 

GBH 3-28 DFR สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-3.5 จูล
• อัตรากระแทก 0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 3.60 กก.
 

GBH 4-32 DFR สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 900 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-760 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-5.0 จูล
• อัตรากระแทก 0-3,600 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 6-32 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 4.70 กก.
 

GBH 5-38 D สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-MAX

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 1,050 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-320 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-9.0 จูล
• อัตรากระแทก 0-2,900 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 12-38 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.80 กก.
 

GBH 7-46 DE สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ ระบบ SDS-MAX

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 1,350 วัตต์
• ความเร็วรอบ 145-280 รอบ/นาที
• แรงกระแทก 0-15.0 จูล
• อัตรากระแทก 0-2,800 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต 12-45 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 8.20 กก.
 

GSH 3 E สว่านเจาะทำลาย ระบบ SDS-PLUS

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
• แรงกระแทก 4.3 จูล
• อัตรากระแทก 0-3,500 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก SDS-Plus
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 3.50 กก.

 

GSH 5 X สว่านเจาะทำลาย หัวจับหกเหลี่ยม

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 1,025 วัตต์
• แรงกระแทก 6.8 จูล
• อัตรากระแทก 0-2,750 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก หกเหลี่ยม 17 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.50 กก.

 

GSH 5 สว่านเจาะทำลาย ระบบ SDS-MAX

คุณสมบัติ
• กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์
• แรงกระแทก 7.5 จูล
• อัตรากระแทก 0-2,850 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก SDS-Max
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.60 กก.
 


 

GSH 11 E สว่านเจาะทำลาย

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,500 วัตต์
• แรงกระแทก 25 จูล
• อัตรากระแทก 0-1.890 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก SDS-Max
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 10.10 กก.
 

GSH 16-30 สว่านเจาะทำลาย

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,750 วัตต์
• แรงกระแทก 45 จูล
• อัตรากระแทก 0-1,300 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก หกเหลี่ยม 30 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 16.50 กก.
 

GSH 27 VC สว่านเจาะทำลาย

คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
• แรงกระแทก 66 จูล
• อัตรากระแทก 0-1,000 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก หกเหลี่ยม 28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 29.50 กก.
• อัตราสันสะเทือนสูงสุด 8.0m/s²
 

GWS 5-100 เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 580 วัตต์
• ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
• จานขัด 100 มม. (4 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.
 

GWS 7-100 เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 720 วัตต์
• ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
• จานขัด 100 มม. (4 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.
 

GWS 7-100 T-ET เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 720 วัตต์
• ความเร็วรอบ 2,800-9,300 รอบ/นาที
• จานขัด 100 มม. (4 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.
 

GWS 8-100 C/CE เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 850 วัตต์
• ความเร็วรอบ 2,800-11,000 รอบ/นาที
• จานขัด 100 มม. (4 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.
 

GWS 8-100 Z เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
• ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
• จานขัด 100 มม. (4 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.
• มีสวิทช์แบบ Dead Man Control (ไม่สามารถล็อคได้)
 

GWS 11-125 CI เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
• ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
• จานขัด 125 มม. (5 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.70 กก.
 

GWS 14-125 CI เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,400 วัตต์
• ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
• จานขัด 125 มม. (5 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.
 

GWS 20-180 เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000  วัตต์
• ความเร็วรอบ 8,500 รอบ/นาที
• จานขัด 180 มม. (7 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.30 กก.
 

GWS 22-180 เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,200 วัตต์
• ความเร็วรอบ 8,500 รอบ/นาที
• จานขัด 180 มม. (7 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.30 กก.
 

GWS 24-180 LVI* เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,400 วัตต์
• ความเร็วรอบ 8,500 รอบ/นาที
• จานขัด 180 มม. (7 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.30 กก.
 

GWS 20-230 เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
• ความเร็วรอบ 6,500 รอบ/นาที
• จานขัด 230 มม. (9 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.60 กก.
 

GWS 24-230 LVI* เครื่องเจียรไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,400 วัตต์
• ความเร็วรอบ 6,500 รอบ/นาที
• จานขัด 230 มม. (9 นิ้ว)
• เกลียวแกนเครื่อง M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.50 กก.
 

GGS 3000 L เครื่องเจียรคอยาว

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 300 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-28,00 รอบ/นาที
• จานขัด 8 มม.
• เกลียวแกนเครื่อง 41 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.
 

GGS 5000 L เครื่องเจียรคอยาว

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-33,000 รอบ/นาที
• หัวจับหินเจียร 8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.
 

GGS 5000 เครื่องเจียรคอสั้น

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
• ความเร็วรอบ 0-33,000 รอบ/นาที
• หัวจับหินเจียร 8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.
 

GSC 2.8* เครื่องตัดแผ่นโลหะ

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 2,400 ครั้ง/นาที
• เหล็กกล้าไม่เกิน 400 นิวตัน/มม.² 2.8 มม.
• เหล็กกล้าไม่เกิน 600 นิวตัน/มม.² 2.2 กก.
• เหล็กกล้าไม่เกิน 800 นิวตัน/มม.² 1.9 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.70 กก.
 

GNA 2.0* เครื่องฉลุแผ่นโลหะ

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 2,400 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดตามความกว้าง 6 มม.
• ระยะเจาะภายใน 3-16 มม.
• อลูมิเนียม ไม่เกิน 200 นิวตัน/มม.² 2.5 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.00 กก.
 

GSG 300* เครื่องตัดโฟม

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
• ความเร็วรอบ 2,100 รอบ/นาที
• อัตราช่วงชัก 3,200 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดลึก 300 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.60 กก. 

GST 25 M เลื่อยฉลุ

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 670 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 500-2,600 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก 24 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 80/20/15 มม.
•น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.70 กก.
 

GST 65/E เลื่อยฉลุ

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 400 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 500-3,100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก 18 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 65/12/3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.60 กก.
 

GST 80 PB/PBE เลื่อยฉลุ

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 580 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 500-3,100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก 26 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 85/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.40 กก.
 

GDM 13-34 เครื่องตัดหินอ่อน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,300 วัตต์
• ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
• ขนาดใบตัด 110 มม.
• ระยะตัดลึก 90º 34 มม.
• ระยะตัดลึก 45º 22 กก.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.80 กก.
 

GKS 7000 เลื่อยวงเดือน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
• ความเร็วรอบ 5,200 รอบ/นาที
• ขนาดใบเลื่อย 184-190 มม. (7 นิ้ว)
• ระยะตัดลึก 90º 67 มม.
• ระยะตัดลึก 45º 49 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 3.60 กก.
 

GKS 190 เลื่อยวงเดือน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,400 วัตต์
• ความเร็วรอบ 5,500 รอบ/นาที
• ขนาดใบเลื่อย 184 มม (7 นิ้ว)
• ระยะตัดลึก 90º 68 มม.
• ระยะตัดลึก 45º 48 กก.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 4.10 กก.
 

GKS 235 เลื่อยวงเดือน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,100 วัตต์
• ความเร็วรอบ 5,000 รอบ/นาที
• ขนาดใบเลื่อย 235 มม. (9 นิ้ว)
• ระยะตัดลึก 90º 85 มม.
• ระยะตัดลึก 45º 65 มม.
• น้ำหนกั (ไม่รวมสายไฟ) 7.60 กก.
 

GOP 250 CE เครื่องตัดอเนกประสงค์

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
• ความเร็วรอบ 8,000-20,000 รอบ/นาที
• รัศมีการสั่น 1.4
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.
 

GFZ 16-35 AC* เลื่อยอเนกประสงค์

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,600 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 850-2,500 ครั้ง/นาที
• ระยะช่วงชัก 50 มม.
• ความยาวใบเลื่อย 350 มม.
•น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.20 กก
 

GSA 1300 PCE เลื่อยอเนกประสงค์

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,300 วัตต์
• อัตราช่วงชัก 0-2,900 ครั้ง/นาที
• ระยะช่วงชัก 28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 4.10 กก.
 

GHO 10-82 กบไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 710 วัตต์
• ความเร็วรอบ 16,500 รอบ/นาที
• หน้ากว้างใบมีด 82 มม.
• ระยะลึก (สูงสุด) 3 มม.
• ระยะเซาร่องลึก (ใช้ที่บังใบ)  9 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.50 กก.
 

GSS 140 A เครื่องขัดกระทาษทราย ระบบสั่นสะเทือน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 180 วัตต์
• ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
• อัตราการสั่น 24,000 ครั้ง/นาที
• ระยะการสั่น 1.6 มม.
• ขนาดฐานรองกระดาษทราย 113x105 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.
 

GSS 230 เครื่องขัดกระทาษทราย ระบบสั่นสะเทือน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 190 วัตต์
• ความเร็วรอบ 12,00 รอบ/นาที
• อัตราการสั่น 24,000 ครั้ง/นาที
• ระยะการสั่น 2.0 มม.
• ขนาดฐานรองกระดาษทราย 92x182 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.
 

GEX 125-1 AE เครื่องขัดกระทาษทราย ระบบลูกเบี้ยว

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 250 วัตต์
• ความเร็วรอบ 7,500-12,000 รอบ/นาที
• อัตราความเร็วรอบของจานขัน 15,000-24,000 ครั้ง/นาที
• การติดแผ่นกระดาษทราย ระบบยืดด้วยแกนเวลโกร
• ขนาดแผ่นรองกระทาษทราย 125 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.30 กก.
 

GMR 1 เครื่องเซาะร่วง

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
• ความเร็วรอบ 33,000 รอบ/นาที
• ขนาดหัวจับดอก 1/4" (2 หุน)
• ขนาดฐาน 86x94 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.
 

GCO 2000 แท่นตัดไฟเบอร์

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
• ความเร็วรอบ 3,500 รอบ/นาที
• ขนาดใบ 355 มม. (14 นิ้ว)
• ขนาดแกนใน 25.4 มม.
• น้ำหนัก (รวมการ์ดล่าง) 17.00 กก.
 

GCO 2 แท่นตัดไฟเบอร์

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
• ความเร็วรอบ 3,500 รอบ/นาที
• ขนาดใบ 355 มม. (14 นิ้ว)
• ขนาดแกนใบ 25.4 มม.
• น้ำหนัก (รวมการ์ดล่าง) 14.60 กก.
 

GCM 10 M แท่นตัดองศา

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
• ความเร็วรอบ 4,500 รอบ/นาที
• ระยะตัดที่ 0º 89x89 มม.
• ระยะตัดที่ 45º แนวดิ่ง 91x59 มม.
• ระยะตัดที่ 45º แนวลาด 58x85 มม.
• ปรับมุมในแนวดิ่ง 47º ซ้าย/47º ขวา
 

GSM 200 แท่นเจียรล้อคู่

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 700 วัตต์
• ความเร็วรอบ 2,800 รอบ/นาที
• ความหนาจานขัด 25 มม.
• ขนาดรูล้อเจียร 32 มม.
• เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร 200 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 16.20 กก.
 

GBG 6 แท่นเจียรล้อคู่

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
• ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที
• ความหนาจานขัด 25 มม.
• ขนาดรูล้อเจียร 32 มม.
• เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร 150 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 16.50 กก.
 

GBG 8 แท่นเจียรล้อคู่

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
• ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที
• ความหนาจานขัด 25 มม.
•ขนาดรูล้อเจียร 32 มม.
•เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร 150 มม.
•น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 16.50 กก.
 

GAS 11-21 เครื่องดูดฝุ่น

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
•ปริมาตรอากาศ 50 ลิตร/นาที
• แรงดูดอากาศ 150 บาร์
• ความจุ 21 ลิตร
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข้อต่อ 35 มม.
• น้ำหนัก 6.30 กก.
 

GBL 800 E เครื่องเป่าลม

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
• ปริมาตรอากาศแรงลม 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
• แรงดันลม 0-72 บาร์
• อัตราการไหลเชิงปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.
 

GHG 600-3 เครื่องเป่าลมร้อน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,800 วัตต์
• อุณหภูมิ 50-600 C°
• ความเร็วลม 250/300/500 ลิตร/นาที
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.80 กก.
 

GHG 630 DCE เครื่องเป่าลมร้อน

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
• อุณหภูมิ 50-630 C°
• ความเร็ว (ระดับ 1-2-3) 250/300/500 ลิตร/นาที
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.90 กก.
 
 

GRW 11 E* เครื่องปั่นสี

 คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า 1,150 วัตต์
• ความเร็วรอบ (ปรับได้ 2 ระดับ) 0-280/640 รอบ/นาที
• แรงบิด 17.6/8.4 นิวตันเมตร
• แรงบิดสูงสุด 105.0/50.0 นิวตันเมตร
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 4.20 กก.
 

DLE 40 เครื่องวัดระยะเลเซอร์

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลท์ (AAA)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 1.5 มม.
• ระยะการวัด 0.05-40 เมตร
• การเก็บหน่วยความจำ  บันทึก 1 หน่วยความจำ
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 59x100x32 มม.
• น้ำหนัก 0.18 กก.
 

GLM 50 เครื่องวัดระยะเลเซอร์

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 2x1.5 โวลท์ (AAA)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 1.5 มม.
• ระยะการวัด 0.05-50 เมตร
• การเก็บหน่วยความจำ บันทึก 1 หน่วยความจำ
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 53x115x32 มม.
• น้ำหนัก 0.14 กก.
 

DLE 70 เครื่องวัดระยะเลเซอร์

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลท์ (AAA)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 1.5 มม.
• ระยะการวัด 0.05-70 เมตร
• การเก็บหน่วยความจำ บันทึก .1 หน่วยความจำ
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 59x100x32 มม
• น้ำหนัก 0.18 กก.
 


 

GLM 80 เครื่องวัดระยะเลเซอร์

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ Li-Ion 3.7V. 1.25Ah
• ความแม่นจำในการวัด +/- 1.5 มม.
• ระยะการวัด 0.05-80 เมตร
• การเก็บหน่วยความจำ 0-360 องศา
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 51x111x30 มม.
• น้ำหนัก 0.14 กก.
 

GLM 250 VF  เครื่องวัดระยะเลเซอร์

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลท์ (AAA)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 1.0 มม.
• ระยะการวัด 0.05-250 เมตร
• การเก็บหน่วยความจำ บันทึก 1 หน่วยความจำ
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 66x120x37 มม.
• น้ำหนัก 0.24 กก.
 

GLL 2 X เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 2x1.5 โวลท์ (AAA)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.5 มม./เมตร (0 องศา)
• ระยะการวัด 0.05-5 เมตร
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 4°
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 65x65x65 มม.
• น้ำหนัก 0.25 กก.
 

GLL 2 เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

 คุณสมบัติ
• ระยะการทำงาน 10 เมตร
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.3 มม./เมตร
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 4°
• เลเซอร์ไดโอส/คลาส 635 nm/<1mW/2
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 42x96x80 มม.
• น้ำหนัก 0.25 กก.
 

GLL 2-50 เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

 คุณสมบัติ
• ระยะการทำงาน (ใช้ร่วมกับเครื่องรับ
สัญญาน LR 2)
50 เมตร
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.3 มม./เมตร
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 4°
• เลเซอร์ไดโอส/คลาส 635 nm/<1mW/2
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 57x118x89 มม.
• น้ำหนัก 0.45 กก.

 

GLL 3-80 P เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

 คุณสมบัติ
• ระยะการทำงาน (ใช้ร่วมกับเครื่องรับ
สัญญาน LR 2)
80 เมตร
• ความแม่นยำในการวัด +/-.2 มม./เมตร
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 4°
• เลเซอร์ไดโอส/คลาส 640 nm/<1mW/2
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 75x159x141 มม.
• น้ำหนัก 0.76 กก.
 

GTL 3 เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลท์ (AA)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.2 มม.
• ระยะการวัด 20 เมตร
• เลเซอร์ไดโอด/คลาส 635 nm/<1mW/2
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 102x156x98 มม.
• น้ำหนัก 0.50 กก.
 

GCL 25 เลเซอร์กำหนดแนวเส้น กำหนดจุด

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลท์ (AA)
• ความแม่นยำในการวัด แนวเส้น +/- 0.3 มม./เมตร, กำหนดจุด +/- 0.5 มม./เมตร
• ระยะการวัด แนวเส้น 10 เมตร/กำหนดจุดสูงสุด 30 เมตร*
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 4°
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 118x57x89 มม.
• น้ำหนัก 0.45 กก.
 

GPL 5 เลเซอร์กำหนดจุด

 คุณสมบัติ
• ระยะการทำงาน 30 เมตร
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.3 มม./เมตร
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 5°
• เลเซอร์ไดโอส/คลาส 635 นิวตันเมตร/1mW
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 40x104x80 มม.
• น้ำหนัก 0.25 กก.
 

GSL 2 เลเซอร์วัดพื้นผิว

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่  4x1.5 โวลท์ (AA), (10.8 Li-ion)
• ระยะปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/-4° (4 นาที)
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.5 มม./เมตร
• เลเซอร์  2 เส้น ที่มุม 53.16 +/- 0.1°
• ระยะการทำงานด้วยสายตา  10 เมตร
• ระยะการทำงานด้วยเป้ารับ 20 เมตร
 

GRL 300 HV เลเซอร์หมุนรอบกำหนดแนวเส้น

 คุณสมบัติ
• ระยะการทำงาน (ใช้ร่วมกับเครื่องรับ
สัญญาน LR 1)
300 เมตร
• ความแม่นยำในการวัด +/- 0.1 มม./เมตร
• ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 5° (+/-8%)
• ระยะเวลาการปรับศูนย์ < 15 วินาที
• คลาสของเลเซอร์ Class 3R -<1 W
• น้ำหนัก 1.8 กก.
 

GMS 100 M เครื่องสแกนผนัง

 คุณสมบัติ
• วัสดุที่สามารถตรวจจับได้ โลหะ,อโลหะ,สายไฟ
• ความลึกในการสแกน เหล็ก 10 ซม. , ทองแดง 8 ซม.
  สายไฟ (มีกระแส) 5 ซม.
• ความลึกสูงสุดในการสแกน 100 มม.
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 85x200x32 มม.
• น้ำหนัก 0.26 กก.
 

GMS 120 เครื่องสแกนผนัง

 คุณสมบัติ
• วัสดุที่สามารถตรวจจับได้ โลหะ,อโลหะ,สายไฟ
• ความลึกในการสแกน เหล็ก 12 ซม. ,ทองแดง 8 ซม. ,ไม้ 3.8 ซม.
  สายไฟ (มีกระแส) 5 ซม. (ไม่มีกระแส) 2 ซม.
• ความลึดสูงสุดในการสแกน 120 มม.
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 85x200x32 มม.
• น้ำหนัก 0.27 กก.
 

D-Tect 150 SV เครื่องสแกนผนัง

 คุณสมบัติ
• วัสดุที่สามารถตรวจจับได้ โลหะ,อโลหะ,ไม้,สายไฟ,ท่อพลาสติก
• ความแม่นยำ +/- 5 มม.
• แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลท์ (AA)
• ความลึกสูงสุดในการสแกน 150 มม.
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 120x220x97 มม.
• น้ำหนัก 0.70 กก.
 

GOL 26 D กล้องวัดระดับ

 คุณสมบัติ
• ความแม่นยำ 1.6 มม./30 เมตร
• กำลังขยายภาพ 26 เท่า
• ระยะการทำงาน 100 เมตร
• ระยะโฟกัสใกล้สุด 0.3 เมตร
• ขนาด (กว้างxยาวสูง) 135x215x145 มม.
• น้ำหนัก 1.70 กก.
 

DNM 120 L ไม้วัดองศาดิจิตอล

 คุณสมบัติ
• แบตเตอรี่ 1x9 โวลท์ (6LR61)
• ความแมนยำ/ระดับน้ำ +/- 0.05°
• ความแม่นยำ/อิเล็คทรอนิคส์ +/- 0.05° (0°/90°)
• ระยะการทำงาน 0-360 องศา (4x90° เอียง)
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 1,200x25x60 มม.
• น้ำหนัก 1.30 กก.
 

DWM 40L ไม้วัดมุมดิจิตอล

 คุณสมบัติ
• ความแม่นยำ/ระดับน้ำ 0.057° = 1 มม./เมตร
• ความแม่นยำ/มุมองศา +/- 0.1° (1.8 มม./เมตร)
• ความยาว 40 ซม.
• ระยะการทำงาน 0-220
• ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 432ป35ป61 มม.
• น้ำหนัก 1.10 กก.  

 


 

 


 

Blue joomla theme by Template Joomla