พิมพ์


ปั๊มลม / เครื่องเป่าลม / เครื่องเติมอากาศ
( Air Compressor / Ring Blower / Air Pump / Aerator )